Aanschaf van een zonneboiler?

zonneboilersysteem-300x300-300x300Steeds meer mensen gaan over tot de aanschaf van producten voor duurzame energie. Hierbij moet men denken aan zonnepanelen, windenergie en zonneboilers. Dit is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor de eigen portemonnee! In dit artikel zullen we de voordelen van een zonneboiler bespreken.

Subsidie

Bij de aanschaf van een zonneboiler kan je in aanraking komen voor de investeringssubsidie duurzame energie. Hierbij moet de zonneboiler wel voldoen aan een aantal voorwaarden:

  1. Totale apparatuur-oppervlakte moet 200 vierkante meter of minder bedragen.
  2. De boiler moet bedoeld zijn voor het leveren van warm tapwater en/of ruimteverwarming.
  3. De boiler moet voorzien zijn van een productkaart en technische documentatie.

Wanneer u voor een subsidie in aanmerking komt zal deze minimaal €500 per apparaat bedragen.

Rendement

Het rendement van een zonneboiler ligt hoger dan het rendement van zonnepanelen. Het is namelijk veel makkelijker om warm water te genereren dan elektriciteit via zonnepanelen. De omzetting van zonne-energie in warmte is zelfs wel vier keer zo effectief dan het omzetten in elektriciteit.

Terugverdientijd

De aanschaf van een zonneboiler vraagt natuurlijk om een investering. Echter, de boiler zal vervolgens wel voor een groot deel je sanitair van warm water voorzien. De energierekening zal hierdoor een stuk voordeliger uitvallen. Uit berekeningen is gebleken dat de terugverdientijd (subsidie buiten beschouwing gelaten) varieert tussen 4 en 10 jaar. Bij de aanschaf van een goedkope zonneboiler is de investering dus vrij snel terugverdient.

Onafhankelijkheid

Normaal gesproken is met voor warm water afhankelijk van het elektriciteitsnet. De zonneboiler staat hier los van. Bij zonnepanelen betaald men nog wel een netvergoeding, deze valt hier weg. Hierbij heeft men ook hoe dan ook warm water, zelfs wanneer het elektriciteitsnet te kampen heeft met een storing.

Plaatsingsvrijheid

Een van de grootste voordelen is dat zonnecollectoren niet naar het zuiden geplaatst hoeven te worden. Dit is natuurlijk wel het geval in de ideale situatie, maar ook in westelijk of oostelijke richting leveren de collectoren prima werk. De montagemogelijkheden zijn dan ook enorm!